ثبت نام دوره های مربیگری
آغاز ثبت نام
دوره کلاس مربیگری درجه سه و کارگاه عملی استان آذربایجان غربی ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: استان آذربایجان غربی
تاریخ شروع کلاس:
16 الی 18 مرداد 1398

شماره تماس کمیته آموزش:
02188341179


آغاز ثبت نام
دوره کلاس مربیگری درجه سه و کارگاه عملی استان اصفهان ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: استان اصفهان
تاریخ شروع کلاس:
15 الی 18 مرداد 1398

شماره تماس کمیته آموزش:
02188341179


آغاز ثبت نام
دوره کلاس مربیگری درجه سه استان تهران ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: تهران
تاریخ شروع کلاس:
01 الی 04 مرداد 1398

شماره تماس کمیته آموزش:
02188341179


آغاز ثبت نام
دوره کلاس مربیگری درجه سه استان همدان ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: هیات همدان
تاریخ شروع کلاس:
26 الی 28 تیر 1398

شماره تماس کمیته آموزش:
02188341179


آغاز ثبت نام
دوره کلاس مربیگری درجه سه استان کرمانشاه ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: هیات کرمانشاه
تاریخ شروع کلاس:
26 الی 28 تیر 1398

شماره تماس کمیته آموزش:
02188341179


پایان ثبت نام
دوره کلاس مربیگری درجه سه استان قزوین ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: هیات قزوین
مدارک:
1. عضویت در سامانه ملی دوچرخه سواری ( بخش ثبت نام انفرادی مربی و دریافت کد رهگیری )
2. رده سنی متولدین از تاریخ 1379/1/1 لغایت 1352/1/1
3. کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان
4. ارائه آخرین مدرک تحصیلی ( حداقل دیپلم )
5. تائیدیه کمیته آموزش و معرفی نامه از هیئت مربوطه
6.ارائه کارنامه دروس تئوری سازمان 3

تاریخ شروع کلاس:
22 الی 24 اسفند 1397

شماره تماس کمیته آموزش:
02188341179


پایان ثبت نام
دوره کلاس مربیگری درجه سه استان آذربایجان شرقی ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: هیات آذربایجان شرقی
مدارک:
1. عضویت در سامانه ملی دوچرخه سواری ( بخش ثبت نام انفرادی مربی و دریافت کد رهگیری )
2. رده سنی متولدین از تاریخ 1379/1/1 لغایت 1352/1/1
3. کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان
4. ارائه آخرین مدرک تحصیلی ( حداقل دیپلم )
5. تائیدیه کمیته آموزش و معرفی نامه از هیئت مربوطه
6.ارائه کارنامه دروس تئوری سازمان 3

تاریخ شروع کلاس:
09 الی 12 اسفند 1397

شماره تماس کمیته آموزش:
02188341179


پایان ثبت نام
دوره کلاس مربیگری درجه سه استان آذربایجان غربی هیات ماکو ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: استان آذربایجان غربی هیات ماکو
مدارک:
1. عضویت در سامانه ملی دوچرخه سواری ( بخش ثبت نام انفرادی مربی و دریافت کد رهگیری )
2. رده سنی متولدین از تاریخ 1379/1/1 لغایت 1352/1/1
3. کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان
4. ارائه آخرین مدرک تحصیلی ( حداقل دیپلم )
5. تائیدیه کمیته آموزش و معرفی نامه از هیئت مربوطه
6.ارائه کارنامه دروس تئوری سازمان 3

تاریخ شروع کلاس:
17 الی 21 اسفند 1397

شماره تماس کمیته آموزش:
02188341179


پایان ثبت نام
دوره کلاس مربیگری درجه سه شهر کرد استان چهارمحال و بختیاری ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: شهر کرد استان چهارمحال و بختیاری
مدارک:
1. عضویت در سامانه ملی دوچرخه سواری ( بخش ثبت نام انفرادی مربی و دریافت کد رهگیری )
2. رده سنی متولدین از تاریخ 1379/1/1 لغایت 1352/1/1
3. کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان
4. ارائه آخرین مدرک تحصیلی ( حداقل دیپلم )
5. تائیدیه کمیته آموزش و معرفی نامه از هیئت مربوطه
6.ارائه کارنامه دروس تئوری سازمان 3

تاریخ شروع کلاس:
01 الی 03 اسفند 1397

شماره تماس کمیته آموزش:
02188341179


پایان ثبت نام
دوره کلاس مربیگری درجه 2 شهر مشهد استان خراسان رضوی ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: شهر مشهد استان خراسان رضوی
مدارک:
1. عضویت در سامانه ملی دوچرخه سواری ( بخش ثبت نام انفرادی مربی و دریافت کد رهگیری )
2. رده سنی متولدین از تاریخ 1377/1/1 لغایت 1352/1/1
3. کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان
4. ارائه آخرین مدرک تحصیلی ( حداقل دیپلم )
5. تائیدیه کمیته آموزش و معرفی نامه از هیئت مربوطه
6.ارائه کارنامه دروس تئوری سازمان 2

تاریخ شروع کلاس:
20 الی 24 اسفند 1397

شماره تماس کمیته آموزش:
02188341179


پایان ثبت نام
دوره کلاس مربیگری درجه سه استان بوشهر ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: استان بوشهر
مدارک:
1. عضویت در سامانه ملی دوچرخه سواری ( بخش ثبت نام انفرادی مربی و دریافت کد رهگیری )
2. رده سنی متولدین از تاریخ 1379/1/1 لغایت 1352/1/1
3. کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان
4. ارائه آخرین مدرک تحصیلی ( حداقل دیپلم )
5. تائیدیه کمیته آموزش و معرفی نامه از هیئت مربوطه
6.ارائه کارنامه دروس تئوری سازمان 3

تاریخ شروع کلاس:
17 الی 20 بهمن 1397

شماره تماس کمیته آموزش:
02188341179


پایان ثبت نام
دوره کلاس مربیگری درجه سه خمینی شهر استان اصفهان ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: خمینی شهر استان اصفهان
مدارک:
1. عضویت در سامانه ملی دوچرخه سواری ( بخش ثبت نام انفرادی مربی و دریافت کد رهگیری )
2. رده سنی متولدین از تاریخ 1379/1/1 لغایت 1352/1/1
3. کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان
4. ارائه آخرین مدرک تحصیلی ( حداقل دیپلم )
5. تائیدیه کمیته آموزش و معرفی نامه از هیئت مربوطه
6.ارائه کارنامه دروس تئوری سازمان 3

تاریخ شروع کلاس:
16 الی 19 بهمن 1397

شماره تماس کمیته آموزش:
02188341179


پایان ثبت نام
دوره کلاس مربیگری درجه 2 پیست و جاده شهرستان کاشان ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: شهرستان کاشان
مدارک:
1. عضویت در سامانه ملی دوچرخه سواری ( بخش ثبت نام انفرادی مربی و دریافت کد رهگیری )
2. رده سنی متولدین از تاریخ 1377/1/1 لغایت 1352/1/1
3. کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان
4. ارائه آخرین مدرک تحصیلی ( حداقل دیپلم )
5. تائیدیه کمیته آموزش
6.دارا بودن نمره قبولی در دروس تئوری سازمان

تاریخ شروع کلاس:
01 الی 05 آذر 1397

شماره تماس کمیته آموزش:
02188341179


پایان ثبت نام
دوره کلاس مربیگری درجه سه به همراه کارگاه استعدادیابی شهر کاشان ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: شهر کاشان
مدارک:
1. عضویت در سامانه ملی دوچرخه سواری ( بخش ثبت نام انفرادی مربی و دریافت کد رهگیری )
2. رده سنی متولدین از تاریخ 1377/1/1 لغایت 1352/1/1
3. کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان
4. ارائه آخرین مدرک تحصیلی ( حداقل دیپلم )
5. تائیدیه کمیته آموزش
6.دارا بودن نمره قبولی در دروس تئوری سازمان

تاریخ شروع کلاس:
08 الی 11 آبان 1397

شماره تماس کمیته آموزش:
02188341179


پایان ثبت نام
کلاس مربیگری درجه 1 پیست ( بهمراه کارگاه استعدادیابی ) ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: استان تهران کمپ تیم های ملی مجموعه ورزشی آزادی
مدارک:
1. عضویت در سامانه ملی دوچرخه سواری ( بخش ثبت نام انفرادی مربی و دریافت کد رهگیری )
2. رده سنی متولدین از تاریخ 1372/1/1 لغایت 1347/1/1
3. کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان
4. ارائه آخرین مدرک تحصیلی ( حداقل دیپلم )
5. تائیدیه کمیته آموزش
6.دارا بودن نمره قبولی در دروس تئوری سازمان
7.همراه داشتن کارت مربیگری درجه 2

تاریخ شروع کلاس:
05 الی 09 آذر 1397

شماره تماس کمیته آموزش:
02188341179


پایان ثبت نام
کلاس مربیگری درجه 3 ( بهمراه کارگاه استعدادیابی ) ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: استان خراسان رضوی هیئت دوچرخه سواری مشهد مقدس
مدارک:
1. عضویت در سامانه ملی دوچرخه سواری ( بخش ثبت نام انفرادی مربی و دریافت کد رهگیری )
2. رده سنی متولدین از تاریخ 1377/1/1 لغایت 1352/1/1
3. کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان
4. ارائه آخرین مدرک تحصیلی ( حداقل دیپلم )
5. تائیدیه کمیته آموزش
6.دارا بودن نمره قبولی در دروس تئوری سازمان

تاریخ شروع کلاس:
05 الی 08 آبان 1397

شماره تماس کمیته آموزش:
02188341179


پایان ثبت نام
دوره مربیگری درجه 3 ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: کاشان
مدارک:
1. عضویت در سامانه ملی دوچرخه سواری ( بخش ثبت نام انفرادی مربی و دریافت کد رهگیری )
2. رده سنی متولدین از تاریخ 1377/1/1 لغایت 1352/1/1
3. کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان
4. ارائه آخرین مدرک تحصیلی ( حداقل دیپلم )
5. تائیدیه کمیته آموزش
6.دارا بودن نمره قبولی در دروس تئوری سازمان

تاریخ شروع کلاس:
27 الی 30 شهریور 1397

شماره تماس کمیته آموزش:
02188341179

شماره تماس پشتیبانی سامانه:
09393249492


پایان ثبت نام
دوره مربیگری درجه 2 به همراه کارگاه استعدادیابی ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: تهران محل کمپ تیم های ملی
مدارک:
1. عضویت در سامانه ملی دوچرخه سواری ( بخش ثبت نام انفرادی مربی و دریافت کد رهگیری )
2. رده سنی متولدین از تاریخ 1377/1/1 لغایت 1352/1/1
3. کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان
4. ارائه آخرین مدرک تحصیلی ( حداقل دیپلم )
5. تائیدیه کمیته آموزش
6.دارا بودن نمره قبولی در دروس تئوری سازمان

تاریخ شروع کلاس:
24 الی 27 مهر 1397

شماره تماس کمیته آموزش:
02188341179

شماره تماس پشتیبانی فنی سامانه:
09393249492


پایان ثبت نام
دوره مربیگری درجه 2 ( پیست و جاده ) ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: تهران کمپ تیم های ملی مجموعه ورزشی آزادی
مدارک:
1. عضویت در سامانه ملی دوچرخه سواری ( بخش ثبت نام انفرادی مربی و دریافت کد رهگیری )
2. رده سنی متولدین از تاریخ 1377/1/1 لغایت 1352/1/1
3. کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان
4. ارائه آخرین مدرک تحصیلی ( حداقل دیپلم )
5. تائیدیه کمیته آموزش
6.دارا بودن نمره قبولی در دروس تئوری سازمان

تاریخ شروع کلاس:
20 الی 23 شهریور 1397

شماره تماس کمیته آموزش:
02188341179

شماره تماس پشتیبانی سامانه:
09393249492


پایان ثبت نام
دوره مربیگری درجه 3 ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: تهران کمپ تیم های ملی
مدارک:
1. عضویت در سامانه ملی دوچرخه سواری ( بخش ثبت نام انفرادی مربی و دریافت کد رهگیری )
2. رده سنی متولدین از تاریخ 1377/1/1 لغایت 1352/1/1
3. کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان
4. ارائه آخرین مدرک تحصیلی ( حداقل دیپلم )
5. تائیدیه کمیته آموزش
6.دارا بودن نمره قبولی در دروس تئوری سازمان

شماره تماس کمیته آموزش:
02188341179

شماره تماس پشتیبانی سامانه:
09393249492


©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون دوچرخه سواری جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.