ثبت نام مسابقات
آغاز ثبت نام
ثبت نام اولین و دومین مرحله لیگ تریال جام فجر در بخش آقایان و بانوانپایان ثبت نام
ثبت نام سومین و آخرین مرحله لیگ برتر پیست در بخش آقایانپایان ثبت نام
ثبت نام هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور پیشکسوتان در بخش آقایانپایان ثبت نام
ثبت نام مسابقات قهرمانی کشور تریال سال 1397 انتخابی تیم ملی در بخش آقایان و بانوانپایان ثبت نام
ثبت نام ثبت مسابقات قهرمانی کشور BMX سال 1397 در بخش آقایانپایان ثبت نام
ثبت نام دومین مرحله مسابقات لیگ دسته یک جاده در بخش آقایانپایان ثبت نام
ثبت نام سومین مرحله لیگ باشگاههای کوهستان رشته کراس کانتری در بخش بانوانپایان ثبت نام
ثبت نام المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور در بخش دختران و پسرانپایان ثبت نام
ثبت نام سومین مرحله لیگ باشگاههای کوهستان رشته کراس کانتری و دانهیل در بخش آقایانپایان ثبت نام
ثبت نام دومین مرحله لیگ برتر جاده در بخش آقایانپایان ثبت نام
ثبت نام دومین و آخرین مرحله لیگ پیست جوانان و بزرگسالان انتخابی تیم ملی در بخش بانوانپایان ثبت نام
ثبت نام دومین مرحله مسابقات لیگ برتر پیست در بخش آقایانپایان ثبت نام
ثبت نام دومین مرحله مسابقات لیگ پیست و جاده رده سنی جوانان آقایانپایان ثبت نام
ثبت نام دومین مرحله مسابقات لیگ باشگاههای کوهستان رشته کراس کانتری رده سنی جوانان و بزرگسالان بانوانپایان ثبت نام
ثبت نام دومین مرحله لیگ برتر پیست رده سنی بزرگسالان آقایانپایان ثبت نام
ثبت نام اولین مرحله لیگ دسته یک جاده رده سنی بزرگسالان آقایانپایان ثبت نام
ثبت نام اولین مرحله لیگ تریال سال 1397 رده سنی جوانان و بزرگسالان آقایانپایان ثبت نام
ثبت نام مسابقات قهرمان کشور دوچرخه سواری سال 1397 در بخش کوهستان کراس کانتری و دانهیل رده سنی جوانان و بزرگسالان آقایان و بانوان
شرايط عمومي:
1- سهمیه هر استان آقایان 3 نفر کراس کانتری بزرگسالان و 2 نفر جوانان، دانهیل 2 نفر بزرگسالان و 1 نفر جوانان ، یک نفر مربی یا سرپرست.
2- سهمیه هر استان بانوان 2 نفر بزرگسالان و 2 نفر جوانان در رشته کراس کانتری یک نفر سرپرست یا مربی خانم الزامی است.
3- رده سنی جوانان متولدین 11/10/1378 لغایت 10/10/1380 می باشند.

پایان ثبت نام
ثبت نام مسابقات قهرمانی کشور مستعدین دوچرخه سواری سال 1397 در بخش استقامت جاده - تایم تریل انفرادی - 500 متر و 3000 متر رده سنی نوجوانان آقایان
شرايط عمومي:
1- هر تیم متشکل از 4 ورزشکار و 2 ( سرپرست و مربی ) جمعا 6 نفر می باشد .
2- رده سنی نوجوانان متولدین 11/10/1380 لغایت 10/10/1382 می باشند.

پایان ثبت نام
ثبت نام مسابقات قهرمان کشور دوچرخه سواری سال 1397 در بخش پیست و جاده رده سنی جوانان و بزرگسالان بانوان
شرايط عمومي:
1- هر تیم متشکل از 4 ورزشکار بزرگسال و 2 ورزشکار جوانان و 1 نفر همراه ( سرپرست یا مربی ) خانم جمعا 7 نفر می باشد .
2- رده سنی جوانان متولدین 11/10/1378 لغایت 10/10/1380 می باشند.

پایان ثبت نام
ثبت نام مسابقات قهرمان کشور دوچرخه سواری سال 1397 در بخش پیست و جاده رده سنی جوانان آقایان
شرايط عمومي:
1- هر تیم متشکل از 5 نفر ورزشکار بهمراه سرپرست و مربی جمعا 7 نفر می باشد .
2- رده سنی جوانان متولدین 11/10/1378 لغایت 10/10/1380 می باشند.
3- حضور ورزشکاران رده سنی نوجوانان در این مسابقات مجاز نمی باشد.

پایان ثبت نام
ثبت نام مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور استقامت جاده و تایم تریل انفرادی آقایان رده سنی بزرگسالان و امیدها
شرايط عمومي:
1- ورزشکارانی که در تیمهای کنتیننتال ثبت قرارداد و ثبت UCI کرده اند مجاز به شرکت در مسابقه استقامت جاده می باشند. .

پایان ثبت نام
ثبت نام مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور پیست آقایان رده سنی بزرگسالان
شرايط عمومي:
1- هر تیم متشکل از 5 نفر ورزشکار ، 1 نفر مربی یا سرپرست و 1 نفر مکانیسین جمعا 7 نفر می باشد .

پایان ثبت نام
ثبت نام اولین مرحله لیگ برتر پیست در بخش آقایان رده سنی جوانان
شرايط عمومي:
1- هر تیم متشکل از 6 نفر ورزشکار بهمراه سرپرست و مربی جمعا 8 نفر می باشد .
2- رده سنی جوانان متولدین 11/10/1378 لغایت 10/10/1380 می باشند.
3- رده سنی نوجوانان متولدین 11/10/1380 لغایت 10/10/1382 می باشند.

پایان ثبت نام
ثبت نام اولین مرحله لیگ برتر پیست بانوان بانوان
شرايط عمومي:
1- حداکثر تعداد ورزشکاران هر تیم 8 ورزشکار ، بهمراه سرپرست و مربی الزاما خانم می باشد .
2- رده سنی جوانان از تاریخ 11/10/78 لغایت 10/10/80 می باشد.( گروه سنی نوجوانان مجاز به شرکت در مسابقات می باشند)
3- ثبت نام در سامانه ملی دوچرخه سواری و دریافت و ارائه کد رهگیری به سازمان لیگ فدراسیون دوچرخه سواری الزامی می باشد.

پایان ثبت نام
اولین مرحله لیگ برتر جاده در بخش آقایان
شرايط عمومي:
1- حداکثر تعداد ورزشکاران هر تیم در لیگ جاده 5 ورزشکار استقامت و 2 ورزشکار تایم تریل بهمراه سرپرست و مربی می باشد
2- ثبت نام در سامانه ملی دوچرخه سواری و دریافت و ارائه کد رهگیری به سازمان لیگ فدراسیون دوچرخه سواری الزامی می باشد.

پایان ثبت نام
دومین مرحله مسابقات لیگ باشگاههای کوهستان رشته کراس کانتری آقایان
شرايط عمومي:
1- هر تیم کراس کانتری بزرگسالان متشکل از 4 ورزشکار و یک نفر همراه جمعا 5 نفر می باشند ( امتیاز 3 ورزشکار محاسبه می گردد)
2- هر تیم کراس کانتری جوانان متشکل از 3 ورزشکار و یک نفر همراه جمعا 4 نفر می باشند ( امتیاز 2 ورزشکار محاسبه می گردد)
3- ثبت نام در سامانه ملی دوچرخه سواری و دریافت و ارائه کد رهگیری به سازمان لیگ فدراسیون دوچرخه سواری الزامی می باشد.

پایان ثبت نام
دومین مرحله مسابقات لیگ باشگاههای کوهستان رشته دانهیل آقایان
شرايط عمومي:
1- ثبت نام در سامانه ملی دوچرخه سواری و دریافت و ارائه کد رهگیری به سازمان لیگ فدراسیون دوچرخه سواری الزامی می باشد.

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون دوچرخه سواری جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.